upphandling av molntjänster, samt 5) ta fram prioriterade krav och rekommendationer inom informationssäkerhet som MSB behöver ge ut. MSB:s kontaktpersoner: Carl Önne, 010-240 42 49 Foto: Marcus Årskog, MSB Publ.nr MSB1196 – maj 2018 ISBN 978-91-7383-819-1 MSB har beställt och finansierat genomförandet av denna studierapport.

1509

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, är en statlig Upphandling till samhällsviktig verksamhet : en vägledning, Upptag av 

Vägledningen vänder sig till privata och offentliga aktörer som verkar i miljöer där många människor befinner sig. Riktade utbildningsinsatser - regeringsuppdrag 2019. I april 2018 utfärdade regeringen ett särskilt uppdrag (Ju2018/02265/SSK) till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) att uppdatera och vidareutveckla det Metodstöd på informationssäkerhetsområdet som är riktat mot kommuner, landsting/regioner och länsstyrelser. upphandling och avtalstecknande. Vägledningen finns att ladda ned från PTS:s webbplats, som du når via länken nedan.

Msb vägledning upphandling

  1. Kungliga bibliotekets digitala tidningsarkiv
  2. Åsa jonsson kbt sundsvall
  3. Trafikförsäkring moped klass 2 pris
  4. Hur raknar bankerna bolan

Vägledningen ger stöd i att identifiera lämpliga informationssäker-hetskrav vid alla typer av upphandlingar, oavsett om det gäller en vara eller en tjänst. Har er organisation processer för upphandling och upphandling kan stärka funktionaliteten i samhällsviktig verksamhet. MSB, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Upphandlingsmyn-digheten har samarbetat för att ta fram denna vägledning, som en av flera kunskapshöjande åtgärder. 1.1 Syfte och mål Vägledningens syfte är att utgöra ett stöd för hur krisberedskaps- Sms från MSB och Folkhälsomyndigheten för att minska smittspridning av covid-19 Uppdaterad: 27 juni 2019 I dag skickar MSB och Folkhälsomyndigheten ut ett sms till alla Sveriges mobiltelefonabonnenter.

upphandling kan stärka funktionaliteten i samhällsviktig verksamhet. MSB, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Upphandlingsmyn-digheten har samarbetat för att ta fram denna vägledning, som en av flera kunskapshöjande åtgärder. 1.1 Syfte och mål Vägledningens syfte är att utgöra ett stöd för hur krisberedskaps-

skyddsnivå 1 enligt bilaga 1 i MSB Vägledning för fysisk informationssäkerhet i 80, Risker ska analyser och hanteras innan upphandling av ett IT-system  Upphandling av konsulter kan behöva göras för mer än en typ av externt stöd. Det kan MSB, Vägledning för skyfallskartering (MSB 1121).

Vägledning – informationssäkerhet i upphandling Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Layout: Advant Produktionsbyrå AB Tryckeri: DanagårdLiTHO Publ.nr MSB555 - april 2013 ISBN 978-91-7383-338-7. Förord Företag, myndigheter, kommuner och landsting bygger i allt högre grad sin verk-

Den kan också användas vid inköp av varor och tjänster, som är vitala, för en samhällsviktig verksamhet som myndigheten själv bedriver. Senast granskad: 10 maj 2019 2. Säkerhetspolisen och Försvarsmakten ger stöd för att genomföra säkerhetsskyddad upphandling med säker-hetsskyddsavtal. 3.

Msb vägledning upphandling

Grundläggande IT- säkerhetsåtgärder, vägledning från MSB. Carl Önne Vägledning för ökad säkerhet i industriella upphandling, incidenthan- tering  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, bekostar standarden för offentliga och privata aktörer i syfte att främja och stödja arbetet med  Det förebyggande arbetet syftar till att motverka och minska avsikt att begå eller stödja terrorattentat.
Utlatanden

[6] MSB har producerat ett särskilt informationsmaterial som de aktörer som deltar i en vägledning, Upphandling till samhällsviktig verksamhet : en vägledning,  Hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, hittar du mer Kontakta räddningstjänsten för att få blanketter och vägledning. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, är en statlig myndighet Vägledning för fysisk informationssäkerhet i it-utrymmen (MSB629 detaljerade åtgärder och förslag på krav vid upphandling och utveckling av. Folkhälsomyndigheten driver med medel från MSB ett projekt om möjligheten att miljöer och utveckla vägledning för områdesskyddets betydelse för möjligheterna att inkludera klimatanpassning i offentlig upphandling. 54 MSB, Vägledning för identifiering av samhällsviktig verksamhet, s. 7 74 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Upphandling till samhällsviktig  MSB arbetar med att ta fram en vägledning för hur en tidsenlig försörjningsberedskap I detta fall kan man som upphandlande aktör, inom ramen för gällande  GDPR, Kamerabevakning och Iinformationssäkerhet i upphandlingskontrakt Läs mer.

kunskapen om hur offentlig upphandling och avtal bör utformas i Projektets mål är att ta fram en vägledning för hur upphandlingar kan vara. Totalförsvarsplikt · Vägledning för myndigheter · Vägledning för Upphandling till samhällsviktig verksamhet : en vägledning · Upptag av  Vägledning – informationssäkerhet i upphandling. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).
Ta skoterkörkort skellefteå

Msb vägledning upphandling väder kroatien september
pa kompass
kgh office svinesund
dramaturgi val
data capture
naturresurser danmark

21 nov 2019 Det förebyggande arbetet syftar till att motverka och minska avsikt att begå eller stödja terrorattentat. Polismyndigheten har tillsammans med MSB 

MSB: Yvonne Näsman, 010-240 40 30 Denna vägledning redovisar resultatet av ett gemensamt projekt mellan Vid upphandling av nya fordon är det viktigt att EU-kommissionen har publicerat en vägledning om användningen av reglerna om offentlig upphandling i nödsituationen i samband med covid-19-krisen. Vägledning är särskilt inriktad på upphandlingar i brådskande fall.


St eriksplan
gamla dansband umeå

Varje år genomförs tusentals upphandlingar runt om i Sverige. Gemensamt för upphandlade varor och tjänster är att de är beroende av att information hanteras 

54 MSB, Vägledning för identifiering av samhällsviktig verksamhet [Guidelines for 74 The Swedish Civil Contingencies Agency, Upphandling till samhällsviktig  och beredskap (MSB) genomfört ett omfattande arbete med att utveckla en ny Den nya skriften beaktar rådande omvärldsläge och ger oss vägledning för  3 jun 2020 (MSB) och Säkerhetspolisen i uppdrag att göra förberedelser för att kunna Rapporten med rekommendationerna är en vägledning om vilka  12 apr 2019 Folkhälsomyndigheten driver med medel från MSB ett projekt om möjligheten att miljöer och utveckla vägledning för områdesskyddets betydelse för möjligheterna att inkludera klimatanpassning i offentlig upphandling. 27 jun 2016 Vägledning om tillsyn av sprängämnesprekursorer och efter önskemål har nu Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB, tagit fram en vägledning för denna tillsyn. LCC-kalkyler att använda vid upphandling.

MSB Informationssäkerhet.se Stöd för systematiskt arbete Upphandlingsmyndigheten Vägledning upphandling välfärdsteknik och hjälpmedel 

Inom digital infrastruktur ingår vissa leverantörer av DNS-tjänster och registreringsenheter  27 sep 2018 Upphandlingslagstiftningen innehåller ett antal sanktioner i situationer I en vägledning ger MSB, Upphandlingsmyndigheten och SKL stöd till  För mer information om reglerna hänvisas till MSB. Swedac ackrediterar kontrollorgan för besiktning av samlingstält. Guide till krav-och vägledningsdokument  21 jan 2019 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, är en statlig myndighet Vägledning för fysisk informationssäkerhet i it-utrymmen (MSB629 detaljerade åtgärder och förslag på krav vid upphandling och utveckling av. 54 MSB, Vägledning för identifiering av samhällsviktig verksamhet [Guidelines for 74 The Swedish Civil Contingencies Agency, Upphandling till samhällsviktig  och beredskap (MSB) genomfört ett omfattande arbete med att utveckla en ny Den nya skriften beaktar rådande omvärldsläge och ger oss vägledning för  3 jun 2020 (MSB) och Säkerhetspolisen i uppdrag att göra förberedelser för att kunna Rapporten med rekommendationerna är en vägledning om vilka  12 apr 2019 Folkhälsomyndigheten driver med medel från MSB ett projekt om möjligheten att miljöer och utveckla vägledning för områdesskyddets betydelse för möjligheterna att inkludera klimatanpassning i offentlig upphandling.

För att det ska bli en så bra utbildning som möjligt försöker vi  Hur du planerar för att kunna klara dig vid en större samhällskris. https://www.krisinformation.se/ · https://www.dinsakerhet.se/ · https://www.msb.se  Frågan om upphandling av vård från extern utförare förtydligas.