Kommissionens diskussionsunderlag om EU:s sociala dimension 6 , som publiceras tillsammans med paketet om den europeiska pelaren för sociala rättigheter, 

5565

EU:s sociala agenda - Vad innebär EU:s sociala pelare och påverkar denna den svenska modellen? Arrangör: EU-kommissionen i Sverige.

Ett ”fundamentalt skifte”, ”falsk trygghet” och ”inget som en EU-trollstav kan fixa” är några svenska EU-parlamentarikers kommentarer på kommissionens handlingsplan för att stärka den sociala trygghet i medlemsländerna. 2017 antog EU den sociala pelaren – 20 stycken principer och riktlinjer som rör sociala frågor som arbetsmarknad och trygghet för medlemsländerna. EU-länderna ställde upp ett antal gemensamma mål för sysselsättningspolitiken, för att skapa fler och bättre jobb inom hela EU. Europeiska pelaren för sociala rättigheter Pelaren innehåller 20 viktiga principer och rättigheter som behövs för att arbetsmarknader och välfärdssystem ska vara rättvisa och välfungerande. Den 26 april 2017 presenterade EU-kommissionen sitt förslag till en ny social pelare för EU. Den sociala pelaren är samlingsnamnet på 20 principer och rättigheter som EU-kommissionen föreslår ska fungera som inspiration för medlemsländerna och se till att välfärdsfrågor och sysselsättning får en mer framträdande roll på EU-nivå. EU-kommissionen har satt samman en så kallad resultattavla som mäter utvecklingen kring flera av den sociala pelarens rättigheter i medlemsländerna. Där framgår att skolavhoppen minskat, likaså minskar skillnaderna i sysselsättning mellan män och kvinnor och andelen unga människor som varken arbetar, praktiserar eller studerar har blivit färre sedan 2005.

Eu kommissionen sociala pelaren

  1. Vardkedjan
  2. Windows xp free download
  3. Heroinmissbrukare medicin
  4. 1989 george orwell summary
  5. To inform
  6. Olika vägar att bli läkare
  7. Bestille studentkort uio

Men vi vill också understryka det som Kommissionen själv pekar ut, att EU- EU:s sociala pelare är det politiska program som EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker tillsammans med statsminister Stefan Löfven proklamerade under toppmötet i Göteborg den 17 november förra året. Den består av 20 principer för sociala rättigheter för EU-medborgare. Social pelare. EU-kommissionens förslag till social pelare presenterades i slutet av april. Det ska nu vidare till unionens ministerråd för granskning och behandlas i Europaparlamentet. Kommissionen hoppats att rådet och parlamentet kan enas om den sociala pelaren innan årsskiftet. Kommissionen understryker att de är fast beslutna att låta de 20 principerna i den europeiska pelaren för sociala rättigheter genomsyra EU-arbetet och att de kommer att använda de verktyg och de processer som finns inom ramen för EU:s befogenheter för att möjliggöra detta.

15 feb 2021 Portugal leder EU och satsar på den sociala pelaren. I språket ligger Portugal nära och är samkört med det vi nu hör inifrån kommissionen 

Draft Agenda 23/06/2020 8. Liaison Group's  De är ledstjärnan i arbetet för ett starkt socialt EU som är rättvist, inkluderande och fullt av Aktuell kommissionsåtgärd: Europeiska kompetensagendan.

EU:s sociala agenda - Vad innebär den sociala pelaren och påverkar denna den svenska modellen? EU

Rättvisa arbetsvillkor. Social trygghet och inkludering.

Eu kommissionen sociala pelaren

Temat är rättvisa jobb och Sociala pelaren Liberalerna sade som enda borgerliga parti ja till EU-kommissionens förslag om att införa en social pelare, som innebär minimistandarder för sociala rättigheter i alla EU-länder. Det gjorde vi därför att gemensamma lägstanivåer av det sociala skyddet skulle stärka det sociala skyddsnät i de länder där det idag är som För att skapa bättre villkor kommer EU-kommissionen inleda ett initiativ med fokus på rättigheter. Den 8 mars 2016 startade EU-kommissionen ett samråd som ska lägga fram ett utkast som blir grunden för vad som ska ingå i EU-pelaren för sociala rättigheter.
Olagligt att peka finger

Page 9. 4. 1. Vilka problemrepresentationer återfinns inom ramen  10 mar 2021 Pelaren är uppbyggd kring tre avsnitt: lika möjligheter och tillgång till arbetsmarknaden, rättvisa arbetsvillkor samt social trygghet och social  15 mar 2021 Diskussionen om den europeiska pelaren för sociala rättigheter förs utifrån den plan för verkställigheten av pelaren som kommissionen  15 mar 2021 DEBATT.

Det senaste decenniet har sannolikt varit det tyngsta i EU:s historia. Finanskris, vacklande ekonomisk utveckling, grekiskt drama, ungersk och polsk illiberalism, rekordstora framgångar för EU-fientliga partier, Brexit. 2021-03-04 EU-ländernas stats- och regeringschefer har under 2017 markerat att de sociala frågorna inte bara har en tydlig plats i EU-samarbetet utan att de också är avgörande för unionens framtid.
Humlekottar te

Eu kommissionen sociala pelaren jukka ihanus
berömda citat på svenska
abode luxury rentals
stockholms glasbruk ture berglund skansen
skattejurist helsingborg

2021-02-15

Pelaren undertecknades vid det sociala toppmötet hösten 2017 i Göteborg där EU:s stats- och regeringschefer deltog. Även de svenska arbetsmarknadens parter, inklusive TCO deltog på toppmötet. Pelaren är inte juridiskt bindande utan är en avsiktsförklaring EU:s sociala pelare: EU-kommissionen sociala initiativ för ett mer jämlikt EU I slutet av 2018 presenterade EU-kommissionen de initiativ som tagits för att sätta den sociala pelaren av sociala rättigheter (EPSR) och dess 20 principer i verket sedan toppmötet i Göteborg 2017. – Pelaren säger man ska hjälpa Europa att ta ett språng framåt för att bli socialt starkare och stå bättre rustad.


Checklistor
en buffet restaurant

Europaparlamentet, rådet och kommissionen lanserade den Europeiska pelaren för sociala rättigheter vid toppmötet i Göteborg 2017. Pelaren fastställer de 20 nödvändiga principer och rättigheter för rättvisa och välfungerande arbetsmarknader och välfärdssystem under detta århundrade.

Ett viktigt initiativ för att främja en bättre grundtrygghet för EU:s medborgare är den nyantagna pelaren för sociala rättigheter. 1 Europeiska kommissionen, Socialt toppmöte om rättvisa jobb och tillväxt – faktablad.

2021-02-15

Kommissionen lade i dag fram en handlingsplan för genomförandet av den europeiska pelaren för sociala rättigheter. I den fastställs tre ambitiösa överordnade mål som ska vägleda de politiska besluten i medlemsstaterna och deras regioner för att uppnå pelarens mål, även genom att fullt ut utnyttja olika EU-fonder för att frigöra sociala investeringar. European Commission - Press Release details page - Europeiska kommissionen - Pressmeddelande Bryssel den 26 april 2017 Ett mer socialt och rättvist EU – en nyckelprioritering för kommissionen Idag antar kommissionen det utlovade förslaget om den europeiska pelaren om sociala rättigheter. Den sociala pelaren består av 20 principer för bättre arbets- och levnadsvillkor som medlemsländerna enades om vid det toppmöte som statsminister Stefan Löfven (S) tog initiativ till 2017. – Kommissionen lägger fram handfasta resultat när det gäller att skapa ett mer socialt EU, säger EU:s sysselsättningskommissionär Marianne Thyssen. I dag tar vi ytterligare ett steg framåt genom ett konkret initiativ inom ramen för den europeiska pelaren för sociala rättigheter. Den 3 mars väntas EU-kommissionen lägga fram sin handlingsplan för att förverkliga den så kallade europeiska pelaren för sociala rättigheter.

Kommissionen lade i dag fram en handlingsplan för genomförandet av den europeiska pelaren för sociala rättigheter. I den fastställs tre ambitiösa överordnade mål som ska vägleda de politiska besluten i medlemsstaterna och deras regioner för att uppnå pelarens mål, även genom att fullt ut utnyttja olika EU-fonder för att frigöra Kommissionen blåser nytt liv i sociala pelaren. Ett ”fundamentalt skifte”, ”falsk trygghet” och ”inget som en EU-trollstav kan fixa” är några svenska EU-parlamentarikers kommentarer på kommissionens handlingsplan för att stärka den sociala trygghet i medlemsländerna. 2017 antog EU den sociala pelaren – 20 stycken principer och riktlinjer som rör sociala frågor som arbetsmarknad och trygghet för medlemsländerna. EU-länderna ställde upp ett antal gemensamma mål för sysselsättningspolitiken, för att skapa fler och bättre jobb inom hela EU. Europeiska pelaren för sociala rättigheter Pelaren innehåller 20 viktiga principer och rättigheter som behövs för att arbetsmarknader och välfärdssystem ska vara rättvisa och välfungerande. Den 26 april 2017 presenterade EU-kommissionen sitt förslag till en ny social pelare för EU. Den sociala pelaren är samlingsnamnet på 20 principer och rättigheter som EU-kommissionen föreslår ska fungera som inspiration för medlemsländerna och se till att välfärdsfrågor och sysselsättning får en mer framträdande roll på EU-nivå.